Machanic wave2

โฆษณา

คลื่นกล

หมวดหมู่:Uncategorized

โพลสำรวจความคิดเห็น

หมวดหมู่:Uncategorized

แนวคิดของ ภูมิวิศวกรรม เพื่อลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ดร.ทิม ฟ็อกซ์ จากสถาบันวิศวกรรมเครื่องกล ประเทศอังกฤษ หัวหน้าทีมศึกษาเกี่ยวกับภูมิวิศวกรรมได้ถึงผลจากรายงานการศึกษาที่จัดทำ ขึ้นว่า ต้นไม้ประดิษฐ์กว่าแสนต้นจะถูกใช้งานภายในระยะ เวลา 10 – 20 ปี เพื่อช่วยดูดซับปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

รายงานการศึกษาภูมิวิศวกรรมดังกล่าว เป็นการศึกษาวิจัยเพื่อหาถึงความพยายามในการลดปริมาณการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอน และผลของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นักวิทยาศาสตร์ด้านภูมิอากาศหลายท่านได้พยากรณ์ไว้ว่าโลกเหลือเวลาอีกเพียง แค่ 2 – 3 ทศวรรษที่จะดำเนินการลดปริมาณคาร์บอนก่อนที่จะมีปริมาณคาร์บอนเพิ่มมากขึ้น ในชั้นบรรยากาศ อันเป็นสาเหตุหนึ่งของภาวะโลกร้อน

จากการศึกษาปัจจัยที่หลากหลายกว่าร้อยปัจจัย ในที่สุดก็เหลือเพียงแค่ 3 ปัจจัยหลักของสาขาภูมิวิศวกรรมที่มีความเป็นไปได้และนำไปปฏิบัติได้จริงด้วย เทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยอยู่ภายใต้กรอบแนวคิดในการลดปริมาณก๊าซคาร์บอน กล่าวคือ

1.การผลิตต้นไม้ประดิษฐ์ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของงานต้นแบบ ซึ่งดร.ฟ็อกซ์ กล่าวว่า ในระยะเวลาอันใกล้นี้ ต้นไม้ประดิษฐ์จะถูกผลิตออกมาเป็นจำนวนมากเพื่อรองรับการใช้งาน หลักการทำงานของต้นไม้ประดิษฐ์ ก็คือ การดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศผ่านตัวกรอง จากนั้นก๊าซดังกล่าวจะถูกเคลื่อนย้ายจากตัวกรองไปเก็บกักไว้ ซึ่งในอนาคตงานวิจัยนี้จะขยายผลการศึกษาครอบคลุมไปถึงเทคโนโลยีในการพัฒนา เครื่องกักเก็บก๊าซคาร์บอน ดร.ฟ็อกซ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ต้นแบบต้นไม้ประดิษฐ์ซึ่งมีขนาดเทียบเท่ากับตู้คอนเทนเนอร์ จะสามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากชั้นบรรยากาศได้มากกว่าต้นไม้จริง กว่าแสนเท่า


ภาพแสดงต้นไม้ประดิษฐ์จะถูกนำไปใช้ในบริเวณที่มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์สูง

2. การติดตั้งเครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพ ซึ่งมีสาหร่ายบรรจุไว้ใน เครื่องดังกล่าว เครื่องนี้จะมีลักษณะเหมือนตู้คอนเทน เนอร์ที่โปร่งแสงตั้งไว้บนอาคาร โดยคุณสมบัติของสาหร่ายจะช่วยดูดซับปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ในอากาศที่ เกิดจากกระบวนการสังเคราะห์แสง

<
ภาพแสดงเครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพที่ถูกออกแบบและติดตั้งไว้บนอาคารสำนักงาน

3. การลดปริมาณรังสีจากแสงอาทิตย์ ด้วยการสะท้อนแสงอาทิตย์กลับเข้าไปในอวกาศ จากรายงานการศึกษา พบว่า วิธีการที่ง่ายที่สุดในการสะท้อนแสงอาทิตย์กลับของอาคารสำนักงาน ก็คือ การติดตั้งหลังคาสะท้อนแสง

หัวหน้าทีมศึกษา กล่าวเน้นย้ำว่าปัจจัยต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นต้องการการวิจัยอย่างจริงจัง จึงได้เสนอขอเงินจากรัฐบาลอังกฤษเพื่อใช้ในการศึกษาประสิทธิภาพ ความเสี่ยงและต้นทุนของภูมิวิศวกรรมเป็นเงินจำนวน 10 ล้านปอนด์ ซึ่งพวกเขาเชื่อว่า ปัจจัยต่างๆ ที่พวกเขาทำการศึกษาจะถูกนำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของภูมิสถาปัตย์ภายในระยะเวลา 10 – 20 ปีนี้

ที่มา :
Judith Burns, Science and environment reporter, BBC News. (http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/8223528.stm) สืบค้น

หมวดหมู่:Uncategorized

วันนี้วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2553 อบรมSocail Media

อบรม Socail Media

หมวดหมู่:Uncategorized

Hello world!

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!

หมวดหมู่:Uncategorized